Wednesday, November 30, 2011

Äkkigalleria 12 - poetry performance by Tero Hannula

Tero Hannulan 'Anarkismi on nainen' on runoperformanssi ja ylistyslaulu naiseudelle ja vapaudelle. Esitys on luotu Äkkigalleria 12-näyttelyä varten eikä sitä tulla esittämään muissa yhteyksissä.
-----
Guest poet Tero Hannula performs his “Anarchism is Woman”, a song of reverence to women and freedom. The performance was created solely for the Äkkigalleria 12 exhibition.


 Tero Hannula performs his poem Anarchism is Woman, infront of Pirjetta Brander's animation video Purgatory.

Tero Hannula infront of Pirjetta Brander's animation video Purgatory.

photos: Juho Jäppinen

and here is the link to the performance.

No comments:

Post a Comment