Saturday, July 30, 2011

Äkkigallerian katustipendi


(english below)
Ensimmäinen Äkkigallerian katustipendiaatti on helsinkiläinen Re-Clip. Hän työsti ralliviikonlopun aikana kaksi teosta Jyväskylän kaupunkialueelle. Teokset ovat esillä ja löydettävissä kaupunkitilasta, kunnes ne jatkavat elämäänsä muualla.
Äkkigallerian katustipendi myönnetään kekseliäästi kaupunkitilassa toimiville taiteilijoille, joiden taide on väliaikaisesti esillä aiheuttamatta pysyvää haittaa julkiselle tai yksityiselle omaisuudelle. Äkkigallerian stipendin tarkoituksena on tuoda taidetta kaupunkitilaan sekä elävöittää keskustelua julkisen tilan käytöstä.
 ______________

Äkkigalleria's first Street-grant recipient is Helsinki artist Re-Clip.  The artists created two interventions in Jyväskylä city during the rally weekend. The work will be visible until it disapears. 

The Äkkigalleria Street-grant is awarded to artists who incorporate public environment into their creations. This grant is for the creation of temporary artwork which does not damage or degrade public or private property. 
The Äkkigalleria Street-grant strives to make contemporary art an integrated and indispensible part of the city, as well as to generate discussion around the use of public space.
 

No comments:

Post a Comment